Universitet i Afghanistan

Åben kort
Lokal tid:
19:46:36

Tabesh University

Airport 80th meter road, Lab-e-Jar square, Kabul
universityLæs mere

AUAF

Aria Town. Near Aria University, Mazar-e-Sharif
universityLæs mere

Conference Hall Building

1 Awali May Road, Kabul
universityLæs mere

Information and Communication Technology Institute

Kabul
universityLæs mere

Dormitory

1 Awali May Road, Kabul
universityLæs mere

Information and Communication Technology Institute (ICTI)

1 Awali May Road, Kabul
universityLæs mere

IQRA Institute of Modern Studies

Microyan 1, 4th Macroryan Main Road, Kabul
universityLæs mere

College of Military Medicine

Kabul
universityLæs mere

Ghalib Universityپوهنتون غالب

Kabul
universityLæs mere

KABOORA UNIVERSITY

Qala-e-Fathullah, Kabul Street, 6, Kabul
universityLæs mere

University of Afghanistan

Qalae, Fathullah, Kabul
universityLæs mere

موسسه تحصيلات عالي خانه نور

Kabul
universityLæs mere

Prestige Institute of Accountancy

6th Street Wazir Akbar khan, Kabul
universityLæs mere

Cheragh University & Hospital

Kabul
universityLæs mere

Maiwand Institute

Street 4 Taimani Project, Kabul
universityLæs mere

Kardan University Taimani Campus

40 Meter Road, Kabul
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning