Pengeautomat i Afghanistan

Åben kort
Lokal tid:
17:24:12

AIB ATM machine

Haji Yaqoob,shahabuddin watt, Kabul
atmLæs mere

AZIZI BANK ATM

Taimani Project، کابل
atmLæs mere

Azizi Bank ATM

Kabul City Centre, Zargona Road, Kabul
atmLæs mere

New Kabul Bank ATM

Shahre Now Park, Kabul
atmLæs mere

خودپرداز بانک

شهر نو،کابل،
atmLæs mere

AIB - Afghanistan International Bank

Kabul
atmLæs mere

Habib Shoping (AIB ATM)

Dow, Karta-e-Naw Sarake, Kabul
atmLæs mere

Azizi Bank ATM

Taimani Project Road, Kabul
atmLæs mere

ATM AIB دبرکی څلورلارې

Kabul
atmLæs mere

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning