Hårpleje i Afghanistan

Åben kort
Lokal tid:
07:39:45

صالون زیبای نگینه الماس

Kabul
hair_careLæs mere

Rohullah Barber

Sash Darak, Kabul
hair_careLæs mere

Dr M Saboor Saber's Skin , Cosmetic & Laser Clinic

Kabul
beauty_salonLæs mere

Almas Shorkh

Gulai Khwaja Boghra Road, Kabul مکتب بی بی ساره, Gulai Khwaja Boghra Road, Kabul
hair_careLæs mere

West Style Barber Shop

Share Naow, Kabul
hair_careLæs mere

فاروق سلمانی

Taimani Project، کابل
hair_careLæs mere

Mumtaz Mahal Barber

Sayed, Noor, Mohammad, Shah Maina, Kabul
hair_careLæs mere

Yaar Mohammad Hair Cutting Services

Taimani Project Road, Kabul
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning