Cykel butik i Afghanistan

Lokal tid:
08:50:17

Desværre, der er ingen steder i Afghanistan

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Hamid Karzai International Airport

Hamid Karzai International Airport

1,Great Massoud Avenue,Khwaja Rawash,Kabul
airportLæs mere

شفا خانهِ فرانسوی ها

Kabul
hospitalLæs mere

Restaurant

نمیمروز هوتل

Afghanistan
restaurantLæs mere

Qumandan Fast Food

Wazir Abad, Kabul
restaurantLæs mere
California Cafe
Sham-e Aria Resurant

Sham-e Aria Resurant

شهرک آریا, Kabul
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Saleeqa Boutique

Saleeqa Boutique

Bahrain plaza, 1 Qalla-e-Fatullah Road, Kabul
clothing_storeLæs mere

نو & واو-افغانستان

Sher Ali khan Road, Kabul
clothing_storeLæs mere
VIP shop

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning