Elektronik butik i Afghanistan

Åben kort
Lokal tid:
14:49:21

Mobile Zone Afghanistan

Street 14, Kabul
electronics_storeLæs mere

اسکای الکترونیک Sky Electronic

شش درک،, Kabul
electronics_storeLæs mere

BEKO electronics

Majid Mall share naw, Kabul
electronics_storeLæs mere

Blue Sonic

34°32'35.7"N 69°09'46., Street 5, Kabul
electronics_storeLæs mere

دوبۍ کمپیوټر پلازه

Shahre Now Park, Kabul
electronics_storeLæs mere

Apple Service Center Kabul

B10, City Computer Plaza, 3 Hanzala Mosque Road, Kabul
electronics_storeLæs mere

Afghan Digital Store

Haris Computer Plaza، Showroom No. 110-111، Haji Yaquob Square، کابل
electronics_storeLæs mere

Rana Electrice Workshop

Street 8, Taimani, Kabul
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning