Stormagasin i Afghanistan

Lokal tid:
20:00:39

Desværre, der er ingen steder i Afghanistan

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

شفا خانهِ فرانسوی ها

Kabul
hospitalLæs mere
Kabul International Airport

Kabul International Airport

1,Great Massoud Avenue,Khwaja Rawash,Kabul
airportLæs mere

Restaurant

Kabulino Pizza&Grill

Kabulino Pizza&Grill

Bodkhak charahi arzan qemat, Kabul
restaurantLæs mere

Manal Catering Services - آشپزخانه و کیترینگ منال

Service Road, Kabul
restaurantLæs mere
Qumandan Fast Food
GoldBerry

Tøjbutik

Saleeqa Boutique

Saleeqa Boutique

Bahrain plaza, 1 Qalla-e-Fatullah Road, Kabul
clothing_storeLæs mere

نو & واو-افغانستان

Sher Ali khan Road, Kabul
clothing_storeLæs mere
VIP shop

📑 Alle kategorier i Afghanistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning