Steder i Kabul

Åben kort
Lokal tid:
20:06:32

Kabul Serena Hotel

Froshgah Street, Kabul
lodgingLæs mere

Hamid karzai International Airport

1,Great Massoud Avenue,Khwaja Rawash,Kabul
airportLæs mere

Afghanistan International Bank

Shahid Road, Kabul
bankLæs mere

Embassy of the United States

Bibi Mahru, Kabul
embassyLæs mere

Kabul Star Hotel & Restaurant

Sulh Road, Kabul
lodgingLæs mere

Kabul Serena Hotel

Froshgah Street, Kabul, Afghanistan, Kabul
lodgingLæs mere

Sardar Mohammad Dawood Khan Hospital

4th floor, Wazir Akbar Khan, Kabul, Kabul, Kabul
hospitalLæs mere

Embassy of the United Kingdom

Kabul
embassyLæs mere

Survey & Geology Department Of ministry of Mines and Petroleum ریاست سروی و جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

Shash Darak, Kabul
local_government_officeLæs mere

Karte-Ye-Sakhi

Karte-Ye-Sakhi
sublocality_level_1Læs mere

📑 Alle kategorier i Kabul

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning